Khác biệt giữa các bản “Chủ tịch nước”

Đã lùi lại sửa đổi 51364467 của 2402:800:631C:B221:F015:5171:5807:F4D6 (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 51364467 của 2402:800:631C:B221:F015:5171:5807:F4D6 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
{{thiếu nguồn gốc}}
'''Chủ tịch nước''' là người đứng đầu [[Nhà nước]], đại diện cho [[Nhà nước]] trong các hoạt động đối nội cũng như [[Ngoại giao|đối ngoại]]. Chủ tịch nước do [[Quốc hội]] bầu và phải là một [[Nghị sĩ quốc hội|đại biểu Quốc hội]], chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước trùng với nhiệm kỳ của [[Quốc hội]]. Giúp việc cho Chủ tịch nước là một Phó Chủ tịch nước cũng do Quốc hội bầu ra và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Chủ tịch nước đa phần là [[Nguyên thủ quốc gia|nguyên thủ]] các nước hệ thống [cộng[xã sảnhội chủ thầnnghĩa]] như [[Cuba]], [[Lào]], [[Trung Quốc]], [[Bắc Triều Tiên]] và [[Việt Nam]].
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh