Khác biệt giữa các bản “Cuộc tấn công Ba Lan (1939)”

Ngày [[30 tháng 1]] năm [[1933]], [[Adolf Hitler]] và [[Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa|Đảng Quốc xã]] lên nắm quyền tại nước [[Đức]]. Nước Đức dần trở thành một lò lửa chiến tranh ở [[Châu Âu]]. Trong ''[[Mein Kampf]]'', Adolf Hitler đã đề ra nhiều kế hoạch lớn sau khi nắm quyền trong đó có việc mở rộng "''[[Lebensraum]]''" (Không gian sống) bằng cách bành trướng về phía đông nước Đức, mà cụ thể sẽ là [[Ba Lan]] và [[Liên Xô]]<ref>[http://books.google.com/books?vid=ISBN0801864933&id=w-IQu7nWQwQC&pg=PA188&lpg=PA187&dq=poland+mitteleuropa&sig=deyy3OAO9MCOhW58ErgMFcmVYCM]</ref>.
 
Tuy nhiên, trong thời gian đầu nắm quyền, Hitler lại có chính sách thân thiện với Ba Lan để cùng chống lại Liên Xô. Ba Lan cũng có chủ trương hợp tác với Đức để cùng chống lại Liên Xô, thậm chí nước này phản đối các nỗ lực của Pháp và Tiệp Khắc để đưa Liên Xô vào một mặt trận chung chống lại nước Đức phát xít. Ngày [[26 tháng 1]] năm [[1934]], Ba Lan và Đức đã ký [[Hiệp ước Ba Lan - Đức|Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau]]. '''''Ba Lan đã trở thành '''quốc gia đầu tiên thành lập liên minh với [[Đức Quốc xã]]'''''<ref>https://www.thejc.com/on-this-day-the-german-polish-non-aggression-pact-1.20771</ref> Trong đó, hai nước đã tạm thời dàn xếp vụ tranh chấp vùng [[Gdańsk|Danzig]], thỏa thuận về thương mại, đồng thời thảo thuận về việc đánh chiếm các lãnh thổ tại [[Tiệp Khắc]].
 
Bản Hiệp ước Đức-Ba Lan được coi là một ví dụ về sự yếu kém chính trị, thiếu nhạy bén của Thủ tướng Ba Lan [[Józef Piłsudski]] khi ông xác định Liên Xô là kẻ thù chính chứ không phải Đức Quốc xã<ref>https://academic.oup.com/qjmed/article/96/5/325/1551292</ref>