Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
infoboxtitle = Đô thị Lingayen|
seal = available |
sealfile = Lingayen Pangasinan.png |
region = [[Vùng Ilocos|vùng Ilocos(Vùng I)]] |
province = [[Pangasinan]] |
67.106

lần sửa đổi