Mở trình đơn chính

Các thay đổi

(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
| honorific_suffix =
| image = Sirimavo Bandaranaike, Prime Minister of Ceylon 1960.PNG
| image_size =
| alt =
| caption = Bandaranaike trong một bức ảnh năm 1960
Người dùng vô danh