Khác biệt giữa các bản “Định luật đầu tiên của nhiệt động lực học”

(Tạo với bản dịch của trang “First law of thermodynamics”)
 
'''Định luật đầu tiên của nhiệt động lực học''' là một phiên bản của định luật [[bảo toàn năng lượng]] , thích nghi với các [[hệ thống nhiệt động]] . Định luật bảo toàn năng lượng nói rằng tổng [[năng lượng]] của một [[Hệ vật lý kín|hệ cô lập]] là không đổi; năng lượng có thể được chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác, nhưng không thể tạo ra cũng không bị phá hủy. Luật đầu tiên thường được viết theo công thức <ref>{{Harvnb|Mandl|1988}}</ref> <ref group="nb"> Quy ước ký hiệu (Q là nhiệt cung cấp ''cho'' hệ thống, W là công việc được thực hiện ''bởi'' hệ thống) là của [[Rudolf Clausius]] và nó sẽ được trình bày dưới đây. </ref>
 
:<math>\Delta U = Q - W.</math>
Nó nói rằng sự thay đổi [[Nội năng|năng lượng bên trong]] {{Math|Δ''U''}} của một hệ thống kín bằng với lượng [[nhiệt]] {{Mvar|Q}} cung cấp ''cho'' hệ thống, trừ đi lượng công {{Mvar|W}} ''mà'' hệ thống thực hiện trên môi trường xung quanh. Một tuyên bố tương đương là [[Động cơ vĩnh cửu|máy động cơ vĩnh cửu]] loại đầu tiên là không thể.
 
Nó nói rằng sự thay đổi [[Nội năng|năng lượng bên trong]] {{Math|Δ''U''}} của một hệ thống kín bằng với lượng [[nhiệt]] {{Mvar|Q}} cung cấp ''cho'' hệ thống, trừ đi lượng công {{Mvar|W}} ''mà'' hệ thống thực hiện trên môi trường xung quanh. Một tuyên bố tương đương là [[Động cơ vĩnh cửu|máy động cơ vĩnh cửu]] loại đầu tiên là không thể.
 
== Lịch sử ==
223.257

lần sửa đổi