Deshi

Tham gia ngày 9 tháng 1 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*Quê quán: [[Bắc Giang]]
Deshi:
Quê quán: Bắc Giang
Sinh viên [[Khoa Vật lý]], Trường [[Đại học Khoa học Tự nhiên]], [[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
[[Thể loại:Thành viên vật lý học]]
* Ngành học: [[Vật lý Chất rắn]], [[Khoa học Vật liệu]]