Khác biệt giữa các bản “Công tố viên”

- Nêu ra những yêu cầu trong điều tra
 
- Triệu tập và hỏi cung bị can, triệu tập và lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn nhândân sự, bị đơn nhândân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
 
- Giám sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam
Người dùng vô danh