Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Xí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 1465, Nguyễn Xí qua đời, thọ 69 tuổi, được truy tặng làm '''Thái sư''', thụy là '''Nghĩa Vũ'''.
 
Hết tang, năm 1467, vua [[Lê Thánh Tông]] lại cho dựng đền thờ theo chế độ quốc tạo, quốc tế và lệnh cho Trạng nguyên [[Nguyễn Trung Trực]] viết văn bia phong thần là: "Thượng đẳng phúc thần, Hiển uy chính nghị anh kiệt '''Trung trinh đại vương'''".
 
Năm Hồng Đức thứ 15 (1484), tặng làm '''Cương quốc công''', Sau ban sắc phong thần '''“ Thượng đẳng phúc thần, Hiển uy chính nghị anh kiệt trung trinh Đại vương”''', dựng đền ở xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.<ref>Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006</ref>
164

lần sửa đổi