Khác biệt giữa các bản “Na Uy”

Na Uy có chế độ [[nghĩa vụ quân sự bắt buộc]] với nam giới. Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt đầu ở tuổi 18 cho lần phục vụ đầu tiên (''førstegangstjeneste'') trong thời gian sáu tới mười hai tháng (việc này có thể bắt đầu từ tuổi 17 theo sở thích cá nhân). Sau khi hoàn thành giai đoạn nghĩa vụ quân sự đầu tiên, các quân nhân được chuyển sang các đơn vị phục vụ, và có thể được triệu tập cho các đợt huấn luyện theo giai đoạn (''repetisjonstjeneste'') cho tới tuổi 44. Những [[người từ chối nghĩa vụ quân sự]] sẽ phải phục vụ mười hai tháng cho một hoạt động dịch vụ dân sự quốc gia. Nếu người đó từ chối thực hiện hoạt động này (''sesjon''), theo đó bất kỳ sự từ chối nào với nghĩa vụ quân sự tương lai được đề cập tới, anh ta có thể bị truy tố. Một người dường như thích hợp để thực hiện nghĩa vụ và không phải là một người từ chối thực hiện nghĩa vụ, nhưng vẫn từ chối thực hiện hoạt động quân sự cũng có thể bị truy tố. Những thay đổi trong cơ cấu các lực lượng vũ trang đã dẫn tới nhu cầu về nghĩa vụ quân sự bắt buộc giảm đi, và số nam giới cần thiết cũng đang sụt giảm.
 
Na Uy đã được coi là một quốc gia cấp tiến, đã áp dụng nhiều quy định và chính sách để hỗ trợ cho quyền lợi của phụ nữ, quyền của người thiểu số và [[Quyền LGBT ở Na Uy|quyền lợi của những người đồng tính]] . Đầu năm 1884, Hiệp hội Quyền phụ nữ Na Uy được thành lập . <ref>Aslaug Moksnes. ''Likestilling eller særstilling? Norsk kvinnesaksforening 1884–1913'' (p. 35), [[Gyldendal Norsk Forlag]], 1984, {{ISBN|82-05-15356-6}}</ref> Họ đã vận động thành công để công nhận các quyền được giáo dục của phụ nữ, [[quyền bầu cử của phụ nữ]], quyền làm việc và thông qua nhiều chính sách bình đẳng giới khác. Từ những năm 1970, bình đẳng giới cũng được đề cao trong chương trình nghị sự của nhà nước, với việc thành lập một cơ quan công quyền để thúc đẩy bình đẳng giới.
 
Năm 1990, một điều khoản trong hiến pháp Na Uy đã được sửa đổi liên quan dến vấn đề trao quyền thừa kế cho ngai vàng Na Uy, theo đó đứa con lớn nhất của vị quốc vương sẽ luôn được trao quyền kế vị bất kể giới tính là nam hay nữ <ref>{{Chú thích web|url=http://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/The-Constitution/The-Constitution/|title=The Constitution – Complete text|publisher=Stortinget.no|archive-url=https://web.archive.org/web/20110629190647/http://stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/The-Constitution/The-Constitution/|archive-date=29 June 2011|dead-url=yes|access-date=23 July 2011}}</ref>
Người dùng vô danh