Khác biệt giữa các bản “Huỳnh Thị Nhân”

không có tóm lược sửa đổi
| ngày chết =
| nơi chết =
| chức vụ = <br>Phó Chánh [[Văn phòng Trung ương Đảng - Phụ trách phía Nam]]
| bắt đầu = [[13 tháng 11]] năm 2010
| kết thúc = đương nhiệm<br>{{số năm theo năm và ngày|2010|10|13}}
| tiền nhiệm = Nguyễn Văn Đẳng
| kế nhiệm = dương nhiệm
| địa hạt =
| phó chức vụ =
408

lần sửa đổi