Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Thái Bình”

|-bgcolor=#FFE8E8
| 6 †
| [[Phaolô Bùi Chu Tạo]]
| [[Tập tin:Giám mục trống tòa.png|20px]] 1990
| Giám quản Tông tòa<Ref>[https://web.archive.org/web/20190315131809/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/muc-tu-nhan-lanh-chu-chan-thanh-thien/ Mục Tử Nhân Lành, Chủ Chăn Thánh Thiện]</ref>
|-bgcolor=#FFE8E8
| 7 †
| [[Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang]]
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] 1990<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1990-2009
|
|-
| 78
| [[Phêrô Nguyễn Văn Ðệ]]
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 2009-nay