Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Chuyến bay vào không gian”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
{{đhtl|Du hành không gian}}
{{Portal| Spaceflight }}
{{Bài chính thể loại}}
{{Commons category|Space exploration}}
 
[[Thể loại:Sự bay|Không gian]]
[[Thể loại:Không gian ngoài thiên thể]]
[[Thể loại:Giao thông theo loại|Không gian]]
[[Thể loại:Thám hiểm không gian]]