Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Lệnh Hòa”

 
-->
[[Bộ Ngoại giao (Nhật Bản)|Bộ Ngoại giao]] Nhật Bản giải thích ''Lệnh Hòa'' theo nghĩa "hòa hợp tốt lành" nhằm bác bỏ ý kiến diễn giải "Lệnh" theo nghĩa "mệnh lệnh", mặc dù "cách diễn giải Lệnh Hòa này cũng có sai khác khiso thể hiệnvới ý nghĩa chữ Lệnh được dùng trong ''Vạn diệp tập'' ... xuất xứ của niên hiệu mới của nước Nhật".<ref>{{cite web |title=Japan assures world that Reiwa is all about 'beautiful harmony' and has nothing to do with 'command' |url=https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/03/national/japan-assures-world-reiwa-beautiful-harmony-nothing-command/#.XKS6mZgzYlg |work=The Japan Times |date=April 3, 2019}}</ref>
 
[[Bộ Ngoại giao (Nhật Bản)|Bộ Ngoại giao]] Nhật Bản giải thích ''Lệnh Hòa'' theo nghĩa "hòa hợp tốt lành" nhằm bác bỏ ý kiến diễn giải "Lệnh" theo nghĩa "mệnh lệnh", mặc dù "cách diễn giải Lệnh Hòa này cũng có sai khác khi thể hiện ý nghĩa chữ Lệnh được dùng trong ''Vạn diệp tập'' ... xuất xứ của niên hiệu mới của nước Nhật".<ref>{{cite web |title=Japan assures world that Reiwa is all about 'beautiful harmony' and has nothing to do with 'command' |url=https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/03/national/japan-assures-world-reiwa-beautiful-harmony-nothing-command/#.XKS6mZgzYlg |work=The Japan Times |date=April 3, 2019}}</ref>
 
== Lịch sử và ý nghĩa niên hiệu ==