Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Saltillo”

Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' là một thành phố thuộc bang Coahuila, Mexico. Thành phố có tổng diện tích km2. Theo điề…”
(Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' là một thành phố thuộc bang Coahuila, Mexico. Thành phố có tổng diện tích km2. Theo điề…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh