Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thái miếu (Bắc Kinh)”

Trang mới: “{{otheruses4|Thái Miếu ở Bắc Kinh|Thái Miếu nhà Nguyễn (Việt Nam)|Thái Tổ Miếu (hoàng thành Huế) }} [[Image:Taimiao.jpg|thumb|250px|The I…”
(Trang mới: “{{otheruses4|Thái Miếu ở Bắc Kinh|Thái Miếu nhà Nguyễn (Việt Nam)|Thái Tổ Miếu (hoàng thành Huế) }} [[Image:Taimiao.jpg|thumb|250px|The I…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh