Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Câu đố”

* {{dmoz|Games/Puzzles/Brain_Teasers/Riddles/|''Riddles''}} – An active listing of riddle links.
* [http://dspace.library.cornell.edu/bitstream/1813/2271/1/Ontogenesis_of_Metaphor.pdf Isbell, Billy Jean. "Riddle Games among Quechua Speakers." ''Journal of Latin American Lore'' 1977; 3:1, 19-49.] (pdf)
*[https://thuviencaudo.net Thư viện câu đố] - Tổng hợp câu đố mỗi ngày
 
== Tham khảo ==
5

lần sửa đổi