Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chuột nhảy”

không có tóm lược sửa đổi
(Chuột nhảy đổi thành Gerbil qua đổi hướng)
 
Không có tóm lược sửa đổi
'''Chuột nhảy''' có thể là:
#đổi [[Gerbil]]
*'''[[Chuột nhảy (gerbil)]]''': Một loài [[Bộ Gặm nhấm|động vật gặm nhấm]] thuộc [[họ Chuột bờm]] (''Muridae'')
*'''[[Chuột nhảy (jerboa)]]''': Một loài [[Bộ Gặm nhấm|động vật gặm nhấm]] thuộc [[họ Chuột nhảy]] (''Dipodidae'')
*Tên gọi của loài ''[[Zapodinae]]'', cũng là một động vật gặm nhấm thuộc họ Chuột nhảy.
 
{{disambig}}