Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Phúc Miên Lịch”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''An Thành vươngVương Nguyễn Phúc Miên Lịch''' ([[chữ Hán]]: 安城王 阮福綿𡫯, [[13 thang 5|13 tháng 5]], [[1841]] - [[5 tháng 11]] năm [[1919]]), là con trai thứ 78 cũng tức là con trai út của Hoàng đế [[Minh Mạng]] [[nhà Nguyễn]], mẹ là Ngũ giai Lệ tần [[Nguyễn Thị Thúy Trúc|Nguyễn Thị Thúy Trúc 阮氏翠竹]], còn có tên là Điện 奠, người [[Bình Sơn]], [[Quảng Ngãi]], con gái quan Phó Vệ úy [[Nguyễn Gia Quý|Nguyễn Gia Quý 阮嘉貴]].
 
Ông là hoàng tử duy nhất trong số 78 hoàng tử của vua Minh Mạng chào đời sau khi vua cha đã mất (di phúc tử).
Tháng 9 năm [[Thành Thái]] thứ 5 ([[1893]]), được tấn làm Thành Quốc công<ref>[[Đại Nam thực lục]], chánh biên đệ lục kỷ, phụ biên, Thành Thái ngũ niên cửu nguyệt</ref>, sau lại tấn làm An Thành Công 安城公.
 
Tháng 8 ÂL năm [[Duy Tân]] nguyên niên ([[1907]]), với thân phận là Tôn Chánh phủ Tông Nhân, được bổ nhiệm vào chức Phụ chánh thân thần, thay mặt cho vua [[Duy Tân]] khi đó mới lên 8 tuổi.
 
Năm sau[[Duy Tân]] thứ 2 ([[1908]]), được tấn phong làm An Thành Quận Vương 安城郡王<ref>[[Đại Nam thực lục]], chánh biên đệ lục kỷ, phụ biên, Duy Tân nhị niên chánh nguyệt</ref>.
 
Đầu năm [[Duy Tân]] thứ 5 ([[1911]]), được tấn phong là thành An Thành Vương 安城王<ref>[[Đại Nam thực lục]], chánh biên đệ lục kỷ, phụ biên, Duy Tân ngũ niên chánh nguyệt</ref>.
 
(Theo Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả nxb Thuận Hóa 1995, trang 317 thì sau khi mất ông mới được truy tăng là An Thành Vương - Vĩnh Khánh).
 
Ngày 13 tháng 9 ÂL năm [[Khải Định]] thứ 4 ([[5 tháng 11]] năm [[1919]]), An Thành Vương bị bệnh mất, hưởng thọ 80 tuổi<ref>[[Nguyễn Phước tộc thế phả]], Nhà xuất bản Thuận Hóa, 1995, trang 317</ref>.