Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tần Nhị Thế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tước vị = [[Hoàng đế]] [[Tên gọi Trung Quốc|Trung Hoa]]
| thêm = china
|hình = Huhai Tomb.JPG
| ghi chú hình = Nhị Thế lăng (二世陵)
| chức vị = [[Hoàng đế]] [[nhà Tần|Đại Tần]]
| tại vị = [[210]] [[TCN]] - [[207]] [[TCN]]<timeline>