Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bút danh”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* {{cite book|editor=Room, Adrian |title=Dictionary of Pseudonyms: 11,000 Assumed Names and Their Origins|publisher= McFarland|year= 2004|isbn= 0-7864-1658-0}}
 
{{sơ khai cơ bản}}