Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Prievidza”

Trang mới: “Prievidza Priwitz Privigye 51.201 '''{{subst:PAGENAME}}''' (tiếng Đức: Priwitz, tiếng Hungary: Privigye) là một [[danh sách thành phố và t…”
(Trang mới: “Prievidza Priwitz Privigye 51.201 '''{{subst:PAGENAME}}''' (tiếng Đức: Priwitz, tiếng Hungary: Privigye) là một [[danh sách thành phố và t…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh