Khác biệt giữa các bản “Hòa thượng”

|-
|
|[[Thích Phổ Tuệ ]]
|1917
|1937
|
|Nam Định
|
|-
|
|Thích Thanh Đàm
|1924
|1948
|Phó Pháp Chủ HDCM
|Chùa Yên Hòa
|Kim sơn Ninh Bình
|
|-
|
|Thích Trí Tịnh
|1925
|
|Phó Pháp Chủ HDCM
|Chùa Trung Hậu
|Hà Nội
|
|-
|
|Thích Thanh Dục
|1927
|
|Uỷ viên HDCM
|Chùa Thánh Long
|Thái Bình
|
|-
|
|Thích Thanh Dũng
|1932
|
|Phó Pháp Chủ Chánh Thư Ký HDCM
|Chùa Hàm Long
|Bắc Giang
|
|-
|
|Thích Thanh Minh
|
|
|Chứng Minh BTS Huyện Thanh Oai
|Chùa Kim Bài
|Hà Nội
|
|-
|
|Thích Thanh Quang
|
|
|
|
|Hà Nội
|
|-
|
|Thích Thanh Nhã
|1950
|
|Phó Trưởng BTS TP. Hà Nội
|Chùa Trấn Quốc
|Hà Nội
|
|-
|
|Thích Thanh Duệ
|1951
|
|Trưởng Ban Trị Sự PG Vĩnh Phúc
|Chùa Quán Sứ
|Hà Nội
|
|-
|
|[[Thích Thanh Nhiễu]]
|1952
|1972
|Phó chủ tịch thường trực HDTS
|Chùa Quán Sứ
|Hà Nội
|
|-
|
|Thích Thanh Hưng
|1952
|
|Phó ban hướng dẫn Phật Tử TW
|Chùa Thiên Phúc
|Hà Nội
|
|-
|
|Thích Gia Quang
|1954
|
|Phó Chủ tịch HDTS
|Chùa Liên Phái
|Hà Nội
|
|-
|
|Thích Bảo Nghiêm
|1956
|1975
|Phó chủ tịch HDTS , Trưởng BTS Hà Nội
|Chùa Bằng
|Hà Nội
|
|-
|
|Thích Quảng Tùng
|1953
|
|Phó chủ tịch HDTS, Trưởng BTS Hải Phòng
|Chùa Dư Hàng
|Hải Phòng
|
|-
|
|Thích Thanh Điện
|1958
|
|Phó Tổng thư ký HDTS , chánh VP1 TW
|Chùa Duệ Tú
|Hà Nội
|
|-
|
|Thích Thanh Đạt
|1955
|
|Ủy viên thường trực HDTS
|Chùa Đồng Ngọ
|Hải Dương
|
|-
|
|Thích Thanh Dương
|1959
|
|
|Chùa Quán Sứ
|Hà Nội
|
|-
|
|Thích Thanh Chính
|1959
|
|Phó trưởng ban thường trực BTS TP.Hà Nội
|Chùa Đồng Dương
|Hà Nội
|
|}
252

lần sửa đổi