Khác biệt giữa các bản “Đại Vận Hà”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
{{Infobox canal
| name =Grand Canal of China
| image = Kaiserkanal01.jpg
| image_size =280pp
| image_caption =Watercraft moving across the Grand Canal of China in [[Suzhou]]
| date_began =[[Sui dynasty]]
| start_point =[[Beijing]]
| end_point =[[Hangzhou]]
| connects_to =[[Hai River]], [[Yellow River]], [[Huai River]], [[Yangzi River]], [[Qiantang River]]
| module ={{designation list | embed=yes
| designation1 = WHS
| designation1_offname = The Grand Canal
| designation1_date = 2014 <small>(38th [[World Heritage Committee|session]])</small>
| designation1_type = Cultural
| designation1_criteria = i, iii, iv, vi
| designation1_number = [http://whc.unesco.org/en/list/1443 1443]
| designation1_free1name = State Party
| designation1_free1value = China
| designation1_free2name = Region
| designation1_free2value = Asia-Pacific
}}
|length_km=1794}}
{{Infobox Chinese
|title=Grand Canal
|pic=Grand Canal (Chinese characters).svg
|piccap="Grand Canal" in Simplified (top) and Traditional (bottom) Chinese characters
|picsize=130px
|t=大運河
|s=大运河
|l="Great Transport River"
|p=Dà Yùnhé
|w=Ta<sup>4</sup> Yün<sup>4</sup>-he<sup>2</sup>
|mi={{IPAc-cmn|d|a|4|-|yun|4|.|h|e|2}}
|wuu=Du<sup>平</sup> Yun<sup>上</sup> Ghu<sup>平</sup>
|j=Daai<sup>6</sup> Wan<sup>6</sup> Ho<sup>4</sup>
|poj=Tāi-ūn-hô
|order=st
|altname=Beijing-Hangzhou Grand Canal
|t2=京杭大運河
|s2=京杭大运河
|wuu2=Cin<sup>平</sup> On<sup>入</sup> Du<sup>平</sup> Yun<sup>上</sup> Ghu<sup>平</sup>
|j2=Ging<sup>1</sup> Hong<sup>4</sup> Daai<sup>6</sup> Wan<sup>6</sup> Ho<sup>4</sup>
|p2=Jīng-Háng Dà Yùnhé
|w2=Ching<sup>1</sup>-Hang<sup>2</sup> Ta<sup>4</sup> Yün<sup>4</sup>-he<sup>2</sup>
|mi2={{IPAc-cmn|j|ing|1|h|ang|2|-|d|a|4|-|yun|4|h|e|2}}
|poj2=Kiaⁿ-hâng-tāi-ūn-hô
}}
 
{{Infobox World Heritage Site
| WHS = Đại Vận Hà