Khác biệt giữa các bản “Đại Vận Hà”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{Infobox canalWorld Heritage Site
| name WHS =Grand CanalĐại ofVận China
| Image = [[Tập tin:Kaiserkanal01.jpg|250px|Phong cảnh Kinh Hàng Đại Vận Hà]]
| image = Kaiserkanal01.jpg
| State Party = {{flag|Trung Quốc}}
| image_size =280pp
| Type = Văn hóa
| image_caption =Watercraft moving across the Grand Canal of China in [[Suzhou]]
| Criteria = i,iii, iv, vi
| date_began =[[Sui dynasty]]
| ID = 1111
| start_point =[[Beijing]]
| Region = [[Danh sách di sản thế giới tại châu Á và châu Đại Dương|Châu Á và châu Đại Dương]]
| end_point =[[Hangzhou]]
| Year = 2014
| connects_to =[[Hai River]], [[Yellow River]], [[Huai River]], [[Yangzi River]], [[Qiantang River]]
| Session = 38
| module ={{designation list | embed=yes
| Link = http://whc.unesco.org/en/list/1443
| designation1 = WHS
}}
| designation1_offname = The Grand Canal
| designation1_date = 2014 <small>(38th [[World Heritage Committee|session]])</small>
| designation1_type = Cultural
| designation1_criteria = i, iii, iv, vi
| designation1_number = [http://whc.unesco.org/en/list/1443 1443]
| designation1_free1name = State Party
| designation1_free1value = China
| designation1_free2name = Region
| designation1_free2value = Asia-Pacific
}}
|length_km=1794}}
{{Infobox Chinese
|title=Grand Canal
|mi2={{IPAc-cmn|j|ing|1|h|ang|2|-|d|a|4|-|yun|4|h|e|2}}
|poj2=Kiaⁿ-hâng-tāi-ūn-hô
}}
 
{{Infobox World Heritage Site
| WHS = Đại Vận Hà
| Image = [[Tập tin:Kaiserkanal01.jpg|250px|Phong cảnh Kinh Hàng Đại Vận Hà]]
| State Party = {{flag|Trung Quốc}}
| Type = Văn hóa
| Criteria = i,iii, iv, vi
| ID = 1111
| Region = [[Danh sách di sản thế giới tại châu Á và châu Đại Dương|Châu Á và châu Đại Dương]]
| Year = 2014
| Session = 38
| Link = http://whc.unesco.org/en/list/1443
}}
[[Tập tin:大運河.png|nhỏ|phải|250px|Bản đồ Đại Vận Hà]]