Khác biệt giữa các bản “Đệ Tứ Cộng hòa Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
|s5 = Campuchia|Vương quốc Cao Miên (1954-1970)
|flag_s5 = Flag of Cambodia.svg
|s6 = MaroccoMaroc
|flag_s6 = Flag of Morocco.svg
|s7 = Algérie
|legislature = [[Quốc hội (Đệ Tứ Cộng hòa Pháp)|Quốc hội]]
|
|title_leader = [[Tổng thống Pháp|Tổng thống]]
|leader1 = [[Vincent Auriol]]
|year_leader1 = 1947–1954
|year_leader2 = 1954–1959
|
|title_deputy = [[Thủ tướng Pháp|Thủ tướng]]
|deputy1 = [[Paul Ramadier]]
|year_deputy1 = 1947