Khác biệt giữa các bản “Tỉnh ủy Phú Thọ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|1||Đào Duy Kỳ||3-8/1940||Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Phú Thọ||
|-
|2||Lê Đồng<br>(Đào VănNăng Thại)||8/1940-1944||Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Phú Thọ||
|-
|3||Bình Phương<br>(Nguyễn Đức Vũ)||1944-3/1945||Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Phú Thọ||
|6||Nguyễn Đức Thắng||7/1946-1/1947||Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||
|}
 
===Giai đoạn 1947-1968===
{| class="wikitable" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"
Người dùng vô danh