Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỷ lệ vàng”

Bổ sung nội dung
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
:<math>\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}\approx 1.61803\,39887\ldots\,</math>
Hãy đơn giản hóa,ta có tỉ lệ vàng bằng 1:0,618
 
Đến thời kỳ Phục Hưng, các [[nghệ sĩ]] và [[kiến trúc sư]] bắt đầu tính toán và xây dựng sao cho các tác phẩm của họ xấp xỉ tỷ số vàng, đặc biệt là trong [[hình chữ nhật vàng]] - tỷ số giữa cạnh dài và cạnh ngắn chính là tỷ số vàng. Các nhà toán học đã nghiên cứu tỷ số vàng vì tính độc đáo cũng như các đặc tính lý thú của nó.
 
9

lần sửa đổi