Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Định nghĩa”

==Tham khảo==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
{{Wiktionary|definition}}{{wikiquote}}
{{Chủ đề|Aristoteles}}
* {{Britannica|155805|Definition (language and philosophy)}}
*[http://plato.stanford.edu/entries/definitions/ Definitions], [[Stanford Encyclopedia of Philosophy]] Gupta, Anil (2008)
*[https://www.sfu.ca/philosophy/swartz/definitions.htm Definitions, Dictionaries, and Meanings, Norman Swartz 1997]
*Guy Longworth (ca. 2008) [https://warwick.ac.uk/fac/soc/philosophy/people/longworth/definitions.pdf "Definitions: Uses and Varieties of"]. = in: K. Brown (ed.): ''Elsevier Encyclopedia of Language and Linguistics'', [[Elsevier]].
*[http://www.philosophypages.com/lg/e05.htm Definition and Meaning], a very short introduction by Garth Kemerling (2001).
{{Thanh chủ đề|Từ điển|Tư duy|Logic|Toán học|Cải tạo thân thể|Triết lý ngôn ngữ|Triết học Hy Lạp cổ đại|Mẫu hình lập trình|Lý thuyết âm nhạc}}
{{Định nghĩa}}
{{logic}}
{{Aristotelian logic}}
 
{{Lý luận học}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
[[Thể loại:Thuật ngữ]]
[[Thể loại:Định nghĩa]]