Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{1000 bài cơ bản}}
{{Infobox https://vi.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Ti%E1%BA%BFp_qu%E1%BA%A3n&action=edit&section=0
{{Infobox language
|name=Tiếng Anh
|pronunciation={{IPAc-en|ˈ|ɪ|ŋ|ɡ|l|ɪ|ʃ}}{{sfn|OxfordLearner'sDictionary|2015|loc=Entry: [http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/pronunciation/english/english_1 English – Pronunciation]}}
Người dùng vô danh