Khác biệt giữa các bản “Cuộc tấn công Ba Lan (1939)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{ubl|{{flagicon|Nazi Germany}} [[Fedor von Bock]]<br /> <small>(Tập đoàn quân phía bắc)</small><br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Gerd von Rundstedt]]<br /> <small>(Tập đoàn quân phía nam)</small><br />{{flagicon|USSR|1923}} Mikhail Kovalev<br /> <small>(Phương diện quân Belorussia)</small><br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Semyon Konstantinovich Timoshenko|Semyon Timoshenko]]<br /> <small>(Phương diện quân Ukraina)</small><br />{{flagicon|Slovakia|1938}} Ferdinand Čatloš<br /><small>(Tập đoàn quân Bernolák)</small>}}
| commander2 = <center>{{Flagicon image|Flag of Poland (1928-1980).svg}}</center>{{ubl|[[Edward Rydz-Śmigły]]<br /><small>(Nguyên soái Ba Lan)</small>
|[[Wacław Stachiewicz]]<br /><small>(Tổng tham mưu trưởng)</small>
|[[Tadeusz Kutrzeba]]<br /><small>(Poznań)</small>
|[[Juliusz Rómmel]] <br /><small>(Łódź, Warszawa) </small>
|[[Antoni Szylling]] <br /><small>(Kraków)</small>
|[[Władysław Bortnowski]] <br /><small>(Pomorze)</small>}}
 
| units1 = {{Collapsible list
|title = Quân xâm lược
|'''{{flagicon|Nazi Germany|1935}} Tập đoàn quân phía Bắc'''
* |[[Quân đoàn 3]]
* |[[Quân đoàn 4 ]]
|'''{{flagicon|Nazi Germany|1935}} Tập đoàn quân phía Nam'''
* |[[Quân đoàn 8]]
* |[[Quân đoàn 10]]
* |[[Quân đoàn 14]]
|{{flagicon image|War ensign of the First Slovak Republic.svg}} Quân Bernolák
|'''{{flagicon|Soviet Union|1936}} Phương diện Belarussia'''
* |[[Quân đoàn 3]]
* |[[Quân đoàn 4]]
* |[[Quân đoàn 10]]
* |[[Quân đoàn 11]]
* Đội Kị binh cơ giới
|'''{{flagicon|Soviet Union|1936}} Phương diện UkraineUkraina'''
* |[[Quân đoàn 5]]
* |[[Quân đoàn 6]]
* |[[Quân đoàn 12]]
}}
| units2 = {{Collapsible list
|title = Quân Ba Lan
|{{Flagicon image|Flag of Poland (1928-1980).svg}} [[Quân Karpaty]] <br />
{{Flagicon image|Flag of Poland (1928-1980).svg}} [[Quân Kraków]] <br />
{{Flagicon image|Flag of Poland (1928-1980).svg}} [[Quân Lublin]] (Đã cải tiến) <br />
{{Flagicon image|Flag of Poland (1928-1980).svg}} [[Quân Łódź]] <br />
{{Flagicon image|Flag of Poland (1928-1980).svg}} [[Quân Modlin]] <br />
{{Flagicon image|Flag of Poland (1928-1980).svg}} [[Quân Pomorze]] <br />
{{Flagicon image|Flag of Poland (1928-1980).svg}} [[Quân Poznań]] <br />
{{Flagicon image|Flag of Poland (1928-1980).svg}} [[Quân Prusy]] <br />
{{Flagicon image|Flag of Poland (1928-1980).svg}} [[Quân Warszawa]] (Đã cải tiến)
}}
| strength1 = '''Đức''':<br />60 sư đoàn,<br />6 lữ đoàn,<br />9,000 khẩu pháo và súng,<ref name="polishgovernment">Ministry of Foreign Affairs. [http://www.ww2.pl/The,1939,Campaign,22.html The 1939 Campaign] [[Polish Ministry of Foreign Affairs]], 2005</ref><br />2,750 xe tăng,<br />2,315 máy bay<ref>E.R Hooton, p85</ref><br />'''Slovakia''':<br />3 sư đoàn<br />