Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chữ Hán phồn thể”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox WS
{{Hán tự|}}
| name = Chữ phồn thể
| type =
| typedesc =
| time =
| languages = [[Tiếng Trung Quốc]]
| fam1 =
| unicode =
| iso15924=Hant
| sample = Hanzi (traditional).svg
| imagesize = 100px
| caption = Dạng phức tạp vốn có của「Chữ Hán」
}}
{{HánChữ tự|Hán}}
'''Chữ Hán phồn thể (繁體漢字/正體漢字)''' hay '''chữ Hán chính thể''' là một trong hai bộ chữ in tiêu chuẩn của [[tiếng Trung Quốc|tiếng Trung]]. Dạng chữ viết phồn thể hiện nay đã xuất hiện lần đầu cùng với các văn bản ghi chép thời [[nhà Hán]] và ổn định từ thế kỷ 5 trong thời [[Nam Bắc triều]]. Thuật ngữ ''phồn thể'' hoặc ''chính thể'' được sử dụng để phân biệt với [[chữ Hán giản thể|giản thể]], một hệ thống chữ viết tiếng Trung được giản lược nét hoặc điều chỉnh bộ do chính phủ [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] quy định áp dụng từ năm 1949.