Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chữ Hán phồn thể”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| unicode =
| iso15924=Hant
| sample = HanziTraditional (traditional)chinese.svg
| imagesize = 100px
| caption = Dạng phức tạp vốn có của「Chữ Hán」