Khác biệt giữa các bản “Chữ Hán giản thể”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| time =
| languages = [[Tiếng Trung Quốc]]
| family1fam1=
| unicode =
| iso15924=Hans