Khác biệt giữa các bản “Bộ Tư pháp Hoa Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
}}
[[Hình:Usdepartmentofjustice.jpg|thumb|right|230px|[[Tòa nhà Bộ tư pháp Robert F. Kennedy]] ở [[Washington, D.C.]]]]
'''Bộ Tư pháp Hoa Kỳ''' (''United States Department of Justice'' hay viết tắt là '''DOJ''') là một bộ cấp [[nội các Hoa Kỳ|nội các]] trong [[Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ]] có trách nhiệm thi hành luật pháp, bảo vệ quyền lợi của [[Hoa Kỳ]] theo luật pháp và bảo đảm làm sao việc thực thi luật pháp một cách công bằng và không thiên vị cho tất cả người Mỹ (xem {{usc|28|501}}). Bộ Tư pháp do [[Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ]] (hay [[Tổng chưởng lý Hoa Kỳ]] là cách dịch khác từ [[tiếng Anh]] '''Attorney General''') lãnh đạo. Bộ trưởng hiện tại là [[Eric Holder]].
 
thi hành luật pháp,
 
bảo vệ quyền lợi của [[Hoa Kỳ]] theo luật pháp
 
bảo đảm làm sao việc thực thi luật pháp một cách công bằng và không thiên vị cho tất cả người Mỹ (xem {{usc|28|501}}).
 
Bộ Tư pháp do [[Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ]] (hay [[Tổng chưởng lý Hoa Kỳ]] là cách dịch khác từ [[tiếng Anh]] '''Attorney General''') lãnh đạo. Bộ trưởng hiện tại là [[Eric Holder]].
 
== Nhiệm vụ ==
Người dùng vô danh