Khác biệt giữa các bản “Lee Jun-ho (ca sĩ)”

không có tóm lược sửa đổi
|·       Fire (Korean Ver.)
|Lee Junho, Hong Jisang
| rowspan="12" |30/09/2015
|-
|·       SO GOOD (Korean Ver.)
|10. Legend of 2PM (Limited Edition B)
|SAY YES
| colspan="2" |Junho, Hong Jisang
|
|
|-
|11. Genesis of 2PM
|-
|VERSUS
| colspan="2" |Junho, Hong Jisang
|-
|The Time We Have Spent Together/ Issyoni Sugoshita Jikan
11

lần sửa đổi