Khác biệt giữa các bản “13 Vendémiaire”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''13 Vendémiaire''' 4 Năm (5 tháng 10 năm 1795 trong Lịch cách mạng Pháp) là tên được đặt cho một trận chiến giữa quân đội C…”)
 
{{Hộp thông tin tấn công dân thường
| title = 13 Vendémiaire
| partof = [[Cách mạng Pháp]]
| image =
| image_size =
| image_upright =
| alt =
| caption =
| map =
| map_size =
| map_alt =
| map_caption =
| map2 =
| map_size2 =
| map_alt2 =
| map_caption2 =
| location =
| target =
| coordinates =
| date = <!-- {{start date|YYYY|MM|DD}}-<br />{{end date|YYYY|MM|DD}} -->
| time =
| timezone =
| type =
| fatalities =
| injuries =
| victims = <!-- or | victim = -->
| perpetrators = <!-- or | perpetrator = --> <!-- alias: | perps = or | perp = -->
| assailants = <!-- or | assailant = -->
| susperps = <!-- or | susperp = -->
| weapons =
| numparts = <!-- or | numpart = -->
| dfens = <!-- or | dfen = -->
| motive =
| inquiry =
| coroner =
| accused =
| convicted =
| verdict =
| convictions =
| charges =
| litigation =
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| module =
}}
 
'''13 Vendémiaire''' 4 Năm (5 tháng 10 năm 1795 trong [[Lịch cách mạng Pháp]]) là tên được đặt cho một trận chiến giữa quân đội [[Cách mạng Pháp]] và các lực lượng Hoàng gia trên đường phố Paris.