Khác biệt giữa các bản “Đế quốc Đại Hàn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}{{wiki hóa}}
{{Hộp thông tin cựu quốc gia
{{Infobox Former Country
|native_name = {{lang|ko-Hang-KR|대한제국}}<br />{{lang|ko-Hant-KR|大韓帝國}}<br />''Daehan-jeguk''
|conventional_long_name = Đại Hàn đế quốc
|era = [[Chủ nghĩa đế quốc mới]]
|government_type = [[Quân chủ lập hiến]]
|status =
|life_span = 1897–1910
|
|year_start = năm 1897
|year_end = năm 1910
|
|event_start = Trở thành đế quốc
|date_start = 13/10/1897 tháng 10
|event_end = Bị Nhật Bản bãi bỏ quốc hiệu và hiệp ước sát nhập với Nhật Bản.
|date_end = 29/8/1910 tháng 8
|
|event1 = Hiến pháp đầu tiên
|date_event1 = 17/ tháng 8/ năm 1899
|event2 = Hiệp ước Eunsa
|date_event2 = 17/ tháng 11/ năm 1905
|event3 = Bí mật công việc cố vấn ở kinh thành
|date_event3 = 1907
|
|event_post = Tuyên bố độc lập
|date_post = 1/ tháng 3/ năm 1919
|
|<!--- Flag navigation: Preceding and succeeding entities p1 to p5 and s1 to s5 --->
|
|image_flag = Flag of Korea 1882.svg
|flag = FlagQuốc ofkỳ KoreaHàn Quốc
|flag_type = Cờ Thái cực
|image_coat = Imperial Seal of the Korean Empire.svg
Người dùng vô danh