Khác biệt giữa các bản “Hà Trung”

n (→‎Địa lý: replaced: → (4) using AWB)
==Hành chính==
Huyện Hà Trung gồm thị trấn [[Hà Trung (thị trấn)|Hà Trung]] (thường được gọi không chính thức là thị trấn Đò Lèn hay thị trấn Lèn) và 24 xã: [[Hà Bắc, Hà Trung|Hà Bắc]], [[Hà Bình]], [[Hà Châu, Hà Trung|Hà Châu]], [[Hà Đông, Hà Trung|Hà Đông]], [[Hà Dương]], [[Hà Giang, Hà Trung|Hà Giang]], [[Hà Hải]], [[Hà Lai]], [[Hà Lâm, Hà Trung|Hà Lâm]], [[Hà Lĩnh]], [[Hà Long]], [[Hà Ngọc]], [[Hà Ninh]], [[Hà Phong, Hà Trung|Hà Phong]], [[Hà Phú]], [[Hà Sơn, Hà Trung|Hà Sơn]], [[Hà Tân, Hà Trung|Hà Tân]], [[Hà Thái]], [[Hà Thanh, Hà Trung|Hà Thanh]], [[Hà Tiến, Hà Trung|Hà Tiến]], [[Hà Toại]], [[Hà Vân]], [[Hà Vinh]], [[Hà Yên]].
 
Dự kiến sau năm 2020, các xã Hà Long, Hà Vinh sẽ được sáp nhập vào thị xã Bỉm Sơn.
 
==Lịch sử==
 
Như vậy, huyện Hà Trung có 1 thị trấn và 24 xã như hiện nay.
 
Theo Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa đến năm 2021, huyện Hà Trung có 12 đơn vị hành chính có liên quan (gần 50%). Theo đó, sáp nhập các xã Hà Lâm, Hà Phong và Hà Ninh để mở rộng thị trấn Hà Trung (đạt các tiêu chuẩn đô thị loại IV); sáp nhập 03 xã Hà Phú, Hà Hải, Hà Toại thành 01 xã mới Lĩnh Toại; sáp nhập 03 xã Hà Thanh, Hà Dương, Hà Yên thành 01 xã mới Hoạt Giang và xã Hà Yên sáp nhập với xã Hà Bình.
 
Theo đồ án quy hoạch chung đô thị Bỉm Sơn, toàn bộ huyện Hà Trung sẽ được sáp nhập vào thị xã Bỉm Sơn để nâng cấp thành thành phố Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. (Bỉm Sơn là đơn vị hành chính không đáp ứng được cả tiêu chuẩn diện tích và dân số).
 
==Văn hóa==
Người dùng vô danh