Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tiêu bản của bảng/doc”

→‎Các bản mẫu: bổ sung cho {{scheduled}}
(→‎Các bản mẫu: thêm scheduled)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(→‎Các bản mẫu: bổ sung cho {{scheduled}})
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| ''Không có lớp'' || {{Tl|sometimes}} || {{Sometimes}} || ||
|-
| ''Không có lớp''<code>table-scheduled</code> || {{Tl|scheduled}} || {{Scheduled}} || {{tlp|scheduled|12 tháng 4 năm 2019}} || {{scheduled|12 tháng 4 năm 2019}} || ||
|-
|}
284

lần sửa đổi