Khác biệt giữa các bản “Viễn thị”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| differential = [[Amblyopia]], [[retrobulbar optic neuropathy]], [[retinitis pigmentosa sine pigmento]]<ref name=Pet2014>{{cite book|last1=Kaiser|first1=Peter K.|last2=Friedman|first2=Neil J.|last3=II|first3=Roberto Pineda|title=The Massachusetts Eye and Ear Infirmary Illustrated Manual of Ophthalmology E-Book|date=2014|publisher=Elsevier Health Sciences|isbn=9780323225274|page=541|url=https://books.google.com/books?id=g8U0AwAAQBAJ&pg=PA541|language=en|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170908192032/https://books.google.com/books?id=g8U0AwAAQBAJ&pg=PA541|archivedate=2017-09-08|df=}}</ref>
| prevention =
| treatment = [[Eyeglasseskính mắt]], [[contactkính lensesáp tròng]], surgeryphẫu thuật<ref name=NIH2016Facts/>
| medication =
| prognosis =