Khác biệt giữa các bản “Long Điền”

 
Ngày [[1 tháng 1]] năm [[2004]], [[Chính phủ Việt Nam|Chính phủ]] chia huyện [[Long Đất]] cũ thành hai huyện Long Điền và [[Đất Đỏ]] theo nghị định 152/2003/NĐ-CP ngày [[9 tháng 12]] năm [[2003]]. Huyện Long Điền gồm có 2 thị trấn: Long Hải, Long Điền và 5 xã: An Ngãi, An Nhứt, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Tam Phước.
 
Theo quy hoạch chung đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, toàn bộ huyện Long Điền sẽ được nâng cấp lên thành thị xã Long Điền, gồm 5 phường: An Ngãi, Long Điền, Long Hải, Phước Hưng, Phước Tỉnh và 2 xã: An Nhứt, Tam Phước.
 
==Giao thông==