Khác biệt giữa các bản “Bộ đội Biên phòng Việt Nam”

|[[Thiếu tướng]]
|
|<ref>{{Chú thích web|url=http://www.bienphong.com.vn/nhung-ngay-cach-mang-thang-tam-o-nha-tu-con-dao/|title=|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref><ref name=":0" />
|-
|5
 
== Tham mưu trưởng qua các thời kỳ ==
* Tham mưu trưởng đầu tiên, [[Huỳnh Thủ]] (1915-1998), [[Thiếu tướng]] <ref name=":0" />
*2008-2013, [[Trần Đình Dũng]], Thiếu tướng (2008), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị<ref>{{Chú thích web|url = http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Bo-nhiem-thang-quan-ham-cap-bac-mot-so-can-bo-cua-cac-Bo-Quoc-phong-Cong-an/200712/8923.vgp|title = Bổ nhiệm năm 2007}}</ref>
* 2013-2015, [[Hoàng Xuân Chiến]], Thiếu tướng (2012)<ref name="dangcongsan.vn">{{Chú thích web|url = http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340692&cn_id=611097|title = Bộ đội Biên phòng Bình Phước thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ}}</ref>, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế
== Phó Tư lệnh qua các thời kỳ ==
* 1959-1960, [[Nguyễn Quang Việt]], Thiếu tướng (1977)
*1974, [[Huỳnh Thủ]], [[Thiếu tướng]] <ref name=":0">{{Chú thích web|url=http://www.bienphong.com.vn/nhung-ngay-cach-mang-thang-tam-o-nha-tu-con-dao/|title=|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
* Từ tháng 4 năm 1977-, [[Hà Ngọc Tiếu]], [[Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam]]
* 2000-2008, [[Nguyễn Kim Khanh]], Thiếu tướng (2000)
Người dùng vô danh