Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huy hiệu hoàng gia Thụy Điển”

Không có tóm lược sửa đổi
{{familytree|border=0|CROWN| |BJELB| |BERN |CROWN=[[File:Shield of arms of Sweden.svg|120px]]<br />[[Ba vương miện]]|BJELB=[[File:Armoiries Suède ancien 2.svg|120px]]<br />[[Nhà Bjelbo]]|BERN=[[File:Arms of Bernadotte.svg|120px]]<br />[[Nhà Bernadotte]]}}
{{familytree|border=0| | | | | | | |,|-|'| }}
{{familytree|border=0| | | | |VASA|^|PONT |VASA=[[File:Armoiries famille Vasa.svg|120px]]<br />[[Nhà Vasa]]|PONT=[[File:Coat of Arms of Jean-Baptiste Bernadotte.svg|150x150px]]<br />[[Karl XIV Johan của Thụy Điển]]<br />[[Pontecorvo]]王子<br />[[Thống chế Pháp]]<br />}}
{{familytree|border=0| | | | | | | | | |!| }}
{{familytree|border=0| | | | | | | | |NAPO |NAPO=[[File:Arms of the French Empire3.svg|120px]]<br />[[Napoléon Bonaparte]]}}