Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”

Đã lùi lại sửa đổi 51928546 của Đông Minh (thảo luận) vớ vẩn, phá hoại à, Triều Tiên ko có Chủ tịch nước, chỉ có chủ tịch ủy ban quốc vụ
(Đã lùi lại sửa đổi 51928503 của 2402:800:6310:2D63:E9EC:3FF1:4898:D17E (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 51928546 của Đông Minh (thảo luận) vớ vẩn, phá hoại à, Triều Tiên ko có Chủ tịch nước, chỉ có chủ tịch ủy ban quốc vụ)
Thẻ: Lùi sửa
| Chức vụ 1 = [[Lãnh tụ vĩnh viễn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên|Lãnh tụ vĩnh viễn]]
| Viên chức 1 = [[Kim Nhật Thành|Kim Il Sung]] và [[Kim Jong Il]]
| Chức vụ 2 = [[Lãnh đạo tối cao Đảng Lao động Triều Tiên|Chủ tịch Đảng]] & [[Lãnh đạo tối cao Đảng Lao động Triều Tiên|ChủLãnh tịchđạo nướctối cao Đảng Lao động Triều Tiên]]
| Viên chức 2 = [[Kim Jong-un]] | Chức vụ 3 = Chủ tịch [[Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên|Ủy ban Quốc vụ]]
| Viên chức 3 = [[Kim Jong-un]]
Người dùng vô danh