Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Người lính vô danh (truyện dài).jpg”

{{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Người_lính_vô_danh_(truyện_dài) |Mô tả=bìa sách Người_lính_vô_danh_(truyện_dài) |Nguồn=http://runcib.ru/uploads/posts/2010-11/1289506624_1.jpg |Phần sử dụng=a |Phân giải thấp=y |Mụ
({{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Người_lính_vô_danh_(truyện_dài) |Mô tả=bìa sách Người_lính_vô_danh_(truyện_dài) |Nguồn=http://runcib.ru/uploads/posts/2010-11/1289506624_1.jpg |Phần sử dụng=a |Phân giải thấp=y |Mụ)
(Không có sự khác biệt)
1.990

lần sửa đổi