Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tá điền”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{sơ khai}}
[[Tập tin:Breviarium Grimani - Juni detail.jpg|nhỏ|phải|300px250px|NhữngHình vẽ những tá điền đang canh tác]]
[[Tập tin:ApproachingBundesarchiv StormBild by William102-13230, KeithChina, 1880Landarbeiterinnen.jpg|nhỏ|phải|300px250px|Những tá điền đangvườn trà tại Trung Quốc canhnắm tác1932]]
'''Tá điền''' là những người [[nông dân]] lao động trong lĩnh vực [[nông nghiệp]] và hoạt động chính là [[canh tác]] [[ruộng]] [[đất]]. Đây là những nông dân không có đất riêng, phải canh tác trên những ruộng đất thuộc sở hữu của người khác (của địa chủ hoặc điền chủ ), những ruộng đất thuộc sở hữu hoặc thuê bởi một quý tộc hoặc những người có tài sản. Tá điền tuy về mặt [[pháp lý]] là thân phận [[tư do]] nhưng thực tế đã bị ràng buộc với ruộng đất và không thể thay đổi nghề nghiệp hoặc di chuyển chổ ở của của họ, trừ khi họ đã trở thành một tiểu chủ <ref>[http://vietccsfmotgoctroi.orgcom/vietDienDan/indexTt_NCKRuong.php?option=com_fireboard&Itemid=119&func=view&id=158&catid=12htm Thảm Trạng Người Cày Không Ruộng. Distress Of Farmers Without Land]</ref>.
 
Theo luận thuyết tranh đấu giai cấp [[chủ nghĩa Mác-Lênin]] thì: Tá điền là một bộ phận của giai cấp nông dân không có ruộng đất phải làm ruộng thuê, nộp tô cho địa chủ. Thuật ngữ tá điền có liên hệ mật thiết với địa chủ. Khi [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] mới ra đời và hoạt động, họ đã có cương lĩnh để tranh thủ sự ủng hộ của tầng lớp tá điền này để góp phần làm nên cuộc [[Cách mạng tháng Tám]]. Sau đó ở Việt Nam đã thực hiện nhiều cuộc [[cải cách ruộng đất]] với nội dung là lấy ruộng đất của địa chủ san sẽ lại cho tá điền. Dưới thời [[Việt Nam Cộng hòa]] cũng có những [[cải cách điền địa (Việt Nam Cộng hòa)|cải cách điền địa]] liên quan trực tiếp đến cuộc sống của Tá điền.
 
==Hình tượng==
Người dùng vô danh