Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại hồng thủy”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
n
Đã khóa “Đại hồng thủy” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:59, ngày 15 tháng 4 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:59, ngày 15 tháng 4 năm 2019 (UTC)))
Không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Đại hồng thủy” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:59, ngày 15 tháng 4 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:59, ngày 15 tháng 4 năm 2019 (UTC))))