Khác biệt giữa các bản “Microsoft Office 2013”

không có tóm lược sửa đổi
Phát triển bắt đầu vào năm 2010 trong khi Microsoft đã hoàn thành công việc trên Office 14, được phát hành dưới dạng Microsoft Office 2010. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2012, Microsoft đã phát hành bản xem trước kỹ thuật của Office 15, xây dựng 3612.1010 cho một nhóm người thử nghiệm bị ràng buộc bởi các thỏa thuận không tiết lộ..<ref>{{Chú thích web|url=http://www.pcworld.com/article/248968/microsoft_office_15_begins_technical_preview_tablet_readiness_questioned.html|title=Microsoft Office 15 Begins Technical Preview: Tablet Readiness Questioned|date=January 30, 2012|accessdate=August 26, 2012|website=PC World}}</ref>
 
Vào ngày 16 tháng 7 năm 2012, Microsoft đã tổ chức một cuộc họp báo để giới thiệu Office 2013 và phiên bản ''Consumer Preview''.<ref>{{Chú thích web|url=https://arstechnica.com/information-technology/2012/07/office-2013-microsofts-bid-to-win-the-future/|title=Office 2013: Microsoft’s bid to win the future|date=July 16, 2012|accessdate=June 7, 2013|publisher=Ars Technica|last=Gallagher|first=Sean}}</ref> Office 2013 Consumer Preview là phiên bản miễn phí, đầy đủ chức năng nhưng sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày phát hành sản phẩm cuối cùng.<ref>{{Chú thích web|url=http://blogs.computerworld.com/applications/20699/microsoft-office-2013-aka-15-beta-release-date-today|title=Microsoft Office 2013 (aka 15) beta release date 'today'|date=July 16, 2012|accessdate=August 27, 2012|publisher=Commputerworld.com}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://techdows.com/2012/07/office-2013-consumer-preview-expiration-date.html|title=Office 2013 Consumer Preview Expiration Date?|date=July 17, 2012|accessdate=February 24, 2013|publisher=techdows.com}}</ref> Bản cập nhật đã được phát hành cho bộ Consumer Preview Office 2013 vào ngày 5 tháng 10.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.neowin.net/news/office-2013-update-available-for-build-15041281025|title=Office 2013 Update Available for build 15.0.4128.1025|date=October 5, 2012|accessdate=October 13, 2012|publisher=Neowin.net}}</ref> Gui cac ban https//drive.google.com/file/d/1nVQxO13...
 
Office 2013 đã được [[Vòng đời phát hành phần mềm|phát hành để sản xuất]] vào ngày 11 tháng 10 năm 2012.<ref name="RTM date">{{Chú thích web|url=http://blogs.office.com/b/office-news/archive/2012/10/11/office-reaches-rtm.aspx|title=Office Reaches RTM!|date=October 11, 2012|accessdate=November 20, 2012|website=Office News|publisher=Microsoft|last=Koenigsbauer|first=Kirk}}</ref> Nó được cung cấp cho các thuê bao TechNet và [[Microsoft Developer Network|MSDN]] vào ngày 24 tháng 10.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.winbeta.org/news/microsoft-releases-office-2013-professional-plus-technet-and-msdn-users|title=Microsoft releases Office 2013 Professional Plus RTM to TechNet and MSDN subscribers|date=October 24, 2012|accessdate=November 18, 2012|publisher=WinBeta}}</ref> Ngày 15 tháng 11 năm 2012, các phiên bản dùng thử 60 ngày của Microsoft Office 2013 Professional Plus, [[Microsoft Project|Project Professional 2013]] và Visio Professional 2013 đã được cung cấp cho công chúng qua [[Internet]].<ref name="office-trial">[https://technet.microsoft.com/en-sg/evalcenter/jj192782.aspx Office 2013 Professional Plus - TechNet Evaluation Center - Microsoft TechNet], retrieved November 19, 2012</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://www.winbeta.org/news/microsoft-office-professional-plus-2013-60-day-trial-now-available-download|title=Microsoft Office Professional Plus 2013 60-day trial now available for download|date=November 15, 2012|accessdate=November 18, 2012|publisher=WinBeta}}</ref> Microsoft đã phát hành Office 2013 cho công chúng vào ngày 29 tháng 1 năm 2013. Microsoft đã phát hành bản cập nhật gói dịch vụ 1 vào ngày 25 tháng 2 năm 2014.<ref name="SP1 date">{{Chú thích web|url=http://blogs.office.com/2014/02/25/office-2013-service-pack-1-now-available/|title=Office 2013 Service Pack 1 now available|date=February 25, 2014|accessdate=February 25, 2014|website=Office News|publisher=Microsoft|last=Schneider|first=Chris}}</ref>
Người dùng vô danh