Khác biệt giữa các bản “Yên Phong, Yên Mô”

 
Xã Yên Phong có nghệ nhân [[Hà Thị Cầu]] được coi là người hát xẩm cuối cùng của thế kỷ.
;Đề cử hát xẩm là di sản thế giới: Ngày 26/11/2011, [[Nhà hát Chèo Ninh Bình]] đã tổ chức lễ khai trương [http://baoninhbinh.org.vn/news/26/2DE2B9/Khai-truong-cong-trinh-khoi-phuc-bao-ton-va-phat-trien-nghe-thuat-hat-Xam công trình khôi phục, bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát xẩm] nhằm sưu tầm, biên soạn, truyền dạy và phổ biến các bài hát xẩm theo các làn điệu cổ truyền, dàn dựng chương trình hát xẩm, bảo tồn, phát triển nghệ thuật hát xẩm. Các nghệ sĩ đã sưu tầm các làn điệu, các bài hát xẩm cổ truyền, biên soạn chương trình và trực tiếp truyền dạy nghệ thuật hát xẩm cho các diễn viên, nhạc công [[Nhà hát Chèo Ninh Bình]] và các diễn viên quần chúng ở xã [[Yên Phong, Yên Mô|Yên Phong]] ([[Yên Mô]]) - quê hương của nghệ nhân [[Hà Thị Cầu]]. Theo kế hoạch, đến tháng 12-2011 Dự án sẽ được báo cáo phần khung với lãnh đạo tỉnh [[Ninh Bình]]. Đồng thời, thông qua các hoạt động của Dự án cũng chính là bước đệm để trình UNESCO công nhận hát xẩm là Di sản văn hóa phi vật thể của Thế giới.
 
==Cảng Cầu Rào==