Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thế kỷ 17”

==Các sự kiện==
*Năm [[1644]]: Sấm Vương [[Lý Tự Thành]] lật đổ [[Nhà Minh]] , đặt tên nước là [[Đại Thuận]] , nhưng chỉ 2 tháng sau, quân [[Mãn Châu]] cùng với [[Ngô Tam Quế]] tiến vào [[Trung Nguyên]] rồi kéo đến [[Bắc Kinh]] tiêu diệt quân [[Đại Thuận]] , [[Lý Tự Thành]] chết một năm sau đó, mở đầu cho giai đoạn cai trị [[Trung Nguyên]] của người [[Nhà Thanh]]
*Năm [[1700]]: [[Chiến hạm Vasa]] [[ được đóng]]
 
==Tham khảo==